CK Přikryl-Mráz

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

NOVINKY

--------------------

RYBAŘENÍ NoRsKo !!!

klikni na obrázek...

--------------------------

 

 

 

Oddíl postranní lišty

NA SÍTI

Facebook

Oddíl postranní lišty

O NÁS

CESTOVNÍ AGENTURA
Pavla Přikryla - Jiřího Mráze

PRODEJ
JIŽ 27 ROKŮ
přímé spojení 603 532 355, 739 037 388
E-mail cestovka@cbox.cz

Oddíl postranní lišty

kancelář CA :

 

Kancelář na Křenové od 1.5.2022 zrušena,

kontaktní adresa je Skalička 27, 666 03

volejte

603 532 355, 739 037 388

 

 

Oddíl postranní lišty

NAŠI PARTNEŘI
 
DAGMAR SYNKOVÁ
IČ : 04649214
 
CESTOVNÍ AGENTURA
ELIŠKA LEJSKOVÁ
IČ 68762011

 

 

Oddíl postranní lišty

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Vážení klienti, sledujte vývoj KORONAVIRU v tranzitních zemích a zemi pobytu.

Klient CA podniká pobyt na vlastní riziko.

Ode dne 1. května 2022 byla zrušena ochranná opatření týkající se překračování chorvatských státních hranic. Od tohoto data je všem cizincům umnožněn vstup do Chorvatska bez jakéhokoliv prokazování bezinfekčnosti, tzn. stejným způsobem jako před vypuknutím pandemie nemoci COVID - 19.

Upozorňujeme, že do Chorvatska mohou čeští občané vstoupit s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem. Platí to jak pro dospělé osoby, tak i pro děti.

 

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Během pobytu v Chorvatsku musí přicestovavší osoby dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje:

povinné nošení roušek nebo respirátorů ve všech zdravotnických zařízeních

povinné nošení roušek ve všech zařízeních sociální péče (např. domovy důchodců apod.)

Další opatření týkající se zamezení šíření nákazy COVID 19 byla ke dni 09.04. 2022, v důsledku zlepšení se epidemiologické situace v Chorvatsku, zrušena.

!!!!!

POZOR ZMĚNA

Není nutné vyplňovat příjezdový epidemiologický formulář EnterCroatia.

 

Více k cestě do Chorvatska - aktualizované informace, pokyny a doporučení najdete na https://www.mzv.cz/zagreb/cz/viza_a_konzularni_informace/cestovani_a_podminky_vstupu_do.html

 

Důležité informace

Dle zákona č. 89/2012 Sb. :

Chorvatsko i Itálie jsou země EU a k vycestování do těchto zemí stačí občanům ČR platný občanský průkaz.

Upozorňujeme, že dnem 26.6.2012 skončí možnost cestování dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan České republiky k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.

Aktuálně není vyžadován souhlas zákonného zástupce pro nezletilé děti cestujcí bez rodičů.

Pasové a vízové informace

EU, Chorvatsko

Do všech členských zemí Evropské unie a do některých dalších zemí Evropy /Švýcarsko, Norsko, Rumunsko, Chorvatsko/ je možno cestovat pouze s občanským průkazem. Ale pozor jednotlivé země mají různé předpisy pro to, který typ průkazů uznávají. Do všech zemí lze cestovat s průkazy vydanými po roce 2000. Některé akceptují i starší, ale raději se před cestou informujte.

Informace ministerstva zahraničních věcí ČR pro Chorvatsko na: www.mzv.cz 

(Víza, režim vstupu, celní a devizové předpisy, zdravotnictví, důležitá telefonní čísla, doporučení turistům).

Adresa Velvyslanectví ČR v Chorvatsku:
Veleposlanstvo Češke Republike, Savska cesta 41/IX, 10 000 Zagreb
Tel.: (00385) -1 6177246, -1 6121558, fax: (00385) -1 6176 630.

Slovinsko

Pro turistický pobyt na dobu 90 dní je pro občany ČR třeba platný cestovní pas bez víza nebo platný občanský průkaz. Cestovní pas musí platit nejméně na předpokládanou dobu pobytu. Průkazka povinného zdravotního pojištění v ČR (Evropský průkaz zdravotního pojištění)- nezbytná první pomoc na základě bilaterální dohody je poskytována zdarma, nicméně doporučujeme tzv. Komerční zdravotní připojištění. Přihlašovací povinnost do 3 dnů na místní policii, hromadná ubytovací zařízení - hotely, kempy aj. plní tuto povinnost sama.

Rakousko

Cestovní pas platný ještě v den opuštění rakouského území (nebo platný občanský průkaz). Platí bezvízový styk pro pobyt do 3 měsíců. Vizum nelze získat na policejní stanici. Je nutné o něj žádat na rakouském velvyslanectví v Praze, a to v těchto případech: 
- pokud bude nepřerušený pobyt na území Rakouska delší než 90 dnů 
- pokud žadatel hodlá v Rakousku pracovat.

Maďarsko

Platný cestovní pas (absolutně bez poškození, i v případě drobného poškození, pohraniční orgány mohou považovat pas za neplatný a mohou odmítnout vstup na území Maďarské republiky). Rovněž je možný vstup s platným občanským průkazem. Platí bezvízový styk pro pobyt do 90-ti dnů. V případě pobytu přesahujícího 90 dnů platí přihlašovací povinnost u místního oddělení cizinecké policie.

Zdravotní pojištění v Chorvatsku

Na základě smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení je občanům ČR poskytnuta nutná a neodkladná zdravotní péče na účet příslušné české pojišťovny. Tento nárok se vztahuje na všechny věcné dávky, jejichž poskytnutí je nezbytné pro odvrácení ohrožení zdraví či života. JE DŮLEŽITÉ VZÍT SI S SEBOU PRŮKAZ POJIŠTĚNCE ZP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patička stránky